Helén Rapp

Helén har arbetat i mer än 10 år med att leda IT-projekt i komplexa miljöer och på Bonnier News leder hon ett säkerhetsprogram för att höja den grundläggande säkerhetsnivån i bolaget. Viktiga komponenter för att lyckas i det arbetet är att alltid ha människan och verksamheten i fokus.